Naše kompetence

 

 

Znalost prostředí a problematiky správy budov

Již více než dvacet let se pohybujeme na trhu správy a údržby nemovitostí, jako datový expert a analytický konzultant.

 

 

 

Pasport a grafická schemata vašich prostor

Pasportem budov rozumíme získání co nejpřesnějších souřadnic (polygonů) místností s nezbytnými atributy (označení, typ, uživatel, povrchy podlah a stěn) doplněných o schematické zakreslení konstrukcí oken, dveří, schodišť, výtahů ap. Podkladem je zpravidla existující projektová dokumentace ověřená laserovým měřením.

 

 

Vazba na informační model vašich budov (BIM)

Pro správu dat o prostorech a zařízeních využíváme formát COBie (Construction Operations Building Information Exchange), který umožňuje realizovat jednoznačnou vazbu mezi prvky modelu a pasportem. Lze tak získat  identifikační a klasifikační data z modelu, ale i doplnit model o vlastnosti (výkonové, provozní), které získáváme během instalace a provozu o prvcích vybavení.

 

 

ISO

Jsme držiteli certifikátů Systému managementu kvality podle normy ISO 9001 a Systému environmentálního managementu podle normy ISO 14001.

 

 

 

Místní obhlídka a identifikace kritických zařízení pro správu budovy

Používáme auditovatelný systém obhlídek budov s cílem identifikovat instalovaná VTZ včetně získání jejich parametrů pro následné nastavení časových předpisů a lhůt pro provádění revizí a pravidelného servisu.

 

 

 

Konektor na vaše inteligentní čidla (IoT)

Inteligentní zařízení (IoT - Internet of Things) disponují konektivitou, která umožňuje ukládat naměřené hodnoty senzorů do datového úložiště (cloud). Pomocí webových služeb (web services) lze tyto informace získávat ve formě aktuálních i historických dat a využít je jako podklady pro analýzu a návrhy řízení.