Správa budov pod kontrolou

 • Revize a kontroly
 • Pravidelná údržba
 • Vyřizování požadavků

Co je CleverFM

 • chytrá a jednoduchá webová aplikace
 • může hostovat na vašem serveru nebo vašem oblíbeném hostingu
 • nabízí průběžný vývoj a aktualizace aplikačního prostředí
 • umožňuje ukládání průvodní dokumentace k VTZ
 • poskytuje univerzální šablony pro vedení provozní dokumentace
 • data jsou plně pod vaší kontrolou a vlastnictvím
 • programové vybavení je k dispozici za měsíční paušál
 • přináší responzivní řešení pro každý dislpej

Řešení CleverFM se skládá ze tří klíčových modulů: RevizeKontroly, Údržba a Incidenty. Jsou datově propojeny, lze je však zavádět a provozovat samostatně.

 • Revize a Kontroly je aplikace určená pro dokumentaci periodických bezpečnostních a funkčních procedur, které jsou zpravidla prováděny pověřenými externími specialisty. 
 • Údržba je určena především pro interní pracovníky k zajištění pravidelnýc h úkonů na specifikovaných technických zařízeních. Obsahuje popis těchto úkonů a možnost on-line přístupu k průvodní i provozní dokumentaci
 • Požadavky umožňují na jednom místě správu nedostatků z Revizí i Údržby, ale i podnětů od ostatních pověřených osob. Zadaný požadavek je možno lokalizovat na místnost (prostor) nebo na konkrétní technické zařízení

Pro okamžité nasazení Clever FM pro správu budov je nezbytný datový model spravované budovy - tzv. datové dvojče, které zahrnuje nejen plošný pasport spravované budovy, ale i pasport technických zařízení, nastavení časových period a popis pravidelných servisních úkonů, vycházející  z průvodní dokumentace. 

ServicePASS je naší společností vyvinutá specifická metoda pro tvorbu datových modelů využívaných pro správu budov prostřednictvím CAFM aplikací pro budovy, kde není k dispozici odpovídající BIM model.  

1 000 budov

Udržovaných v našich databázích

100 000

Spravovaných polygonů místností

2 000 000 m2

Užitných ploch v areálech

 

Naše kompetence

 

 

Znalost prostředí a problematiky správy budov

Již více než dvacet let se pohybujeme na trhu správy a údržby nemovitostí, jako datový expert a analytický konzultant.

 

 

 

Pasport a grafická schémata vašich prostor a VTZ

Při provádění pasportu využíváme jednotnou metodiku měření ploch v závislosti na požadavku na přesnost jejich vykazování. Pasport VTZ přináší přehled o provozovaných vyhrazených technických zařízeních, ve kterém je vyznačeno, o jaká zařízení se jedná, kde jsou instalována, kdy a kým u nich byly provedeny poslední revize, včetně lhůt pro následující revize.

 

 

 

Vazba na informační model vašich budov (BIM)

Pro správu dat o prostorech a zařízeních využíváme formát COBie (Construction Operations Building Information Exchange), který umožňuje realizovat jednoznačnou vazbu mezi prvky modelu a pasportem. Lze tak získat identifikační a klasifikační data z modelu, ale i doplnit model o vlastnosti (výkonové, provozní), které získáváme během instalace a provozu o prvcích vybavení.

 

 

ISO

Jsme držiteli certifikátů Systému managementu kvality podle normy ISO 9001 a Systému environmentálního managementu podle normy ISO 14001.

 

 

 

Místní obhlídka a identifikace kritických zařízení pro správu budovy

Používáme auditovatelný systém obhlídek budov s cílem identifikovat instalovaná VTZ včetně získání jejich parametrů pro následné nastavení časových předpisů a lhůt pro provádění revizí a pravidelného servisu.

 

 

 

Konektor na vaše inteligentní čidla (IOT)

Inteligentní zařízení (IoT - Internet of Things) disponují konektivitou, která umožňuje ukládat naměřené hodnoty senzorů do datového úložiště (cloud). Pomocí webových služeb (web services) lze tyto informace získávat ve formě aktuálních i historických dat a využít je jako podklady pro analýzu a návrhy řízení.

Jak to vypadá?

Automaticky generovaný provozní deník

Rozhraní pro řešení závad

Teplotní mapa místnosti vytvořená z dat pořízených IOT termokamerou

Rozhraní administrátora správy budov

Lokalizace zjištěné závady

Zavolejte nám

+420 739 011 065

Dohodněte si úvodní konzultaci.

LEVEN. s.r.o.
Líbalova 2348/1, Praha, 149 00.
info@leven.cz