Moduly systému CleverFM

Revize a kontroly

Jedná se především o vyhrazená technická zařízení "VTZ", správu lhůt a dokumentů k jejich zákonem stanoveným revizím.


Systém generálního klíče

Jedná se o komplexní systém klíčového hospodářství, evidenci cylindrických vložek včetně jejich nastavení v systému generálního klíče, jejich přidělení k jednotlivým dveřím a evidenci klíčů ve vazbě na uživatele.

Obsazenost pracovních míst

Jedná se o systém průběžného sledování vytíženosti pracovních míst v budovách uživatele.

Pravidelná údržba

Jedná se o sledovaná technická zařízení "STZ", jejich lokalizaci v rámci budovy a plánování úkonů pravidelné údržby.

Inventury

Jedná se o systém řízení a informační podpory pravidelného ověřování stavu evidovaného hmotného majetku.

Stěhování

Jedná se o systém pro plánování vícedenních stěhovacích kampaní včetně možnosti přidělených plánovaných umístění a individuálních požadavků souvisejících s dnem stěhování.

Servis portál

Jedná se o systém zachytávání a řešení závad, poruch, havárií a požadavků prostřednictvím předdefinovaného workflow.

Zasedací pořádek

Jedná se o systém údržby zasedacího pořádku, neboli údržby vazeb evidovaných pracovníků na přidělené pracovní místo.

Adresář

Jedná se především o správu garantů pro jednotlivé typy úkonů (revize, pravidelný servis, požadavek) a seznamu externích dodavatelů s možností vazby na jednotlivé evidované úkony.