Komu CleverFM slouží?

CleverFM poskytuje uživatelům, jako jsou správci nemovitostí, facility manažeři, technici a další zainteresované strany, nástroje pro zefektivnění rutinních procesů a zvýšení produktivity. Systém přináší svým uživatelům sadu efektivních nástrojů zejména v těchto oblastech:

  1. Správa prostor: Zajišťuje informace o obsazenosti prostor, plánování layoutu, přesuny pracovníků atp.
  2. Správa údržby: Sleduje plánované a preventivní údržby, správu oprav, sledování stavu zařízení hlídá termíny legislativou předepsaných kontrolních úkonů.
  3. Správa služeb: Pomáhá sledovat poskytované služby, dohled nad dodavateli a plněním jejich smluvních závazků.